„Nasza biblioteka oferuje wszystko to,
co potrzebne jest młodym odkrywcom do
poznania i zrozumienia wielkiego świata…”

 

Zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego biblioteka szkolna powinna wspomagać realizację celów edukacyjnych szkoły. Warunki sine qua non, które musi spełniać nowoczesna biblioteka to przede wszystkim aktualne zbiory, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

Dlatego też proces gromadzenia zbiorów przebiega w naszej bibliotece w oparciu o dezyderaty naszych użytkowników/czytelników. Systematycznie uzupełniamy zbiory o pozycje ciekawe, inspirujące i kształcące naszych czytelników.

Obecnie zbiory biblioteki liczą ponad 9 tyś. książek. Zasadniczą grupę książek stanowią lektury, literatura popularnonaukowa i beletrystyka dla uczniów i nauczycieli, wydawnictwa informacyjne, literatura metodyczna. Biblioteka posiada bogate zbiory z zakresy psychologii i pedagogiki dla rodziców i nauczycieli. Ponieważ pokolenie naszych uczniów, to pokolenie cyfrowe w bibliotece nie może zabraknąć wydawnictw multimedialnych.

Zasoby biblioteki obejmują także dokumenty szkoły takie jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczo, Program Profilaktyki, Plan Dydaktyczno-Wychowawczy, Regulaminy obowiązujące w szkole.

Mol Optivum
Mol Optivum

Cały księgozbiór Biblioteki jest skatalogowany w programie MOL Optivum. Katalog biblioteki MOL jest udostępniony jest w wersji on-line.

Zgodnie z regulaminem biblioteki zbiory udostępnianie są na miejscu w czytelni, wypożyczane do domu, a także udostępniane są do pracowni przedmiotowych.

W wypożyczalni uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki z następujących działów: baśnie, bajeczki i wierszyki, opowiadania dla najmłodszych, powieści przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastyka, komiksy.

W czytelni na miejscu udostępniany jest księgozbiór podręczny : encyklopedie, słowniki, książki popularnonaukowe, czasopisma dla dzieci i nauczycieli.

Wśród czasopism dla dzieci najchętniej czytane są : Kubuś Puchatek, Victor Junior, Świerszczyk. Użytkownicy biblioteki mogą skorzystać z bogatego zasobu miesięcznika National Geographic.

Czasopisma dla dorosłych użytkowników obejmują takie tytuły jak: Głos Nauczycielski, Wychowawca, Biblioteka w Szkole, Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji, Świetlica Szkolna, Sygnał.

Biblioteka oferuje zbiory audiowizualne: kasety magnetofonowe, kasety video, płyt CD i DVD. Materiały obejmują m. in. programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, przygodowe filmy dla dzieci i młodzieży, ekranizacje lektur szkolnych i baśni, nagrania muzyczne i inne.

Biblioteka szkolna wspiera naszych uczniów zasobem podręczników, które uczniowie wypożyczają na czas trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym.