W sieci, czyli ciekawe linki dla e-rodziców, e-nauczycieli, e-uczniów

“Internet jest dobrodziejstwem naszych czasów, ale może być także ich przekleństwem”

 

Społeczeństwo informacyjne, cywilizacja cyfrowa, szkoła cyfrowa to terminy, z którymi spotykamy się na co dzień. Niezależnie od tego czy nasz stosunek do ery technologii informacyjno-komunikacyjnych jest negatywny czy pozytywny, jedno jest pewne nie ma już od niej odwrotu.

Warto zatem mądrze korzystać z bogatych zasobów sieci. Żyjemy w przełomowych czasach cyfryzacji społeczeństwa. Dla dorosłych, to trudne czasy. My, cyfrowi imigranci nie potrafimy zrozumieć naszych dzieci – cyfrowych tubylców. Dzieci nie rozumieją nas. Odwieczna różnica pokoleniowa. Jedno jest pewne. Bez niej nie byłoby postępu cywilizacyjnego. Czy jest jakieś wyjście? Moim zdaniem to KOMPROMIS. My dorośli musimy podzielić się z dziećmi naszą mądrością, świadomością zagrożeń i doświadczeniem. Oni być może wpuszczą nas do swojego świata.

Mam nadzieję, że rozważania niemieckiego psychiatry i neurobiologa Manfreda Spitzera, które zamieścił w książce pt. „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci” będą jedynie przestrogą i jeszcze bardziej uwrażliwią nas dorosłych na konieczność kontrolowania korzystania przez nasze dzieci z mediów cyfrowych. Wymowna jest argumentacja powstania książki. Manfred Spitzer twierdzi, że musiał napisać Cyfrową demencję, by jego dzieci – a ma ich sześcioro – nie powiedziały mu za dwadzieścia lat: „Tato, wiedziałeś o wszystkim i nic nie zrobiłeś, by ostrzec innych” (Marzena żylińska: Wstęp do wydania polskiego [w:] Manfred Spitzer : Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk 2013, s.7