Biblioteka jest miejscem, które musi być uporządkowane według określonego schematu. Trudno byłoby znaleźć książkę wśród 9 tyś. innych, gdyby nie zachowano odpowiedniego porządku.

Kiedy przychodzisz do biblioteki i poszukujesz książki możesz skorzystać z katalogu online MOL. Tam znajdziesz m.in. podpowiedź w jakim dziale powinna znajdować się książka, którą chcesz wypożyczyć.

W naszej bibliotece książki ułożone są według działów, a w obrębie danego działu zastosowany jest układ alfabetyczny według nazwisk autorów. Beletrystyka ułożona jest zgodnie z Podziałem Literatury Pięknej dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Szkolnej, natomiast literatura popularnonaukowa według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Oczywiście w bibliotece dostępne są czasopisma dla dzieci i dorosłych czytelników oraz podręczniki, które stanowią odrębny zasób bibliotecznych.

 

Podział literatury pięknej dla dzieci i młodzieży w bibliotece szkolnej:

 • B – baśnie, legendy, podania
 • Bw – bajeczki i wierszyki
 • – powieści i opowiadania fantastyczne
 • – powieści i opowiadania historyczne
 • L – lektury szkolne w podziale na klasy
 • Ob – powieści i opowiadania obyczajowe
 • Op – opowiadania dla najmłodszych
 • – powieści i opowiadania przygodowe, podróżnicze
 • Pd – poezja, dramat
 • Prz – powieści i opowiadania przyrodnicze
 • R– wydawnictwa regionalne/Regionalia Górny Śląsk

 

Podział literatury popularnonaukowej według uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej:

 • – dział ogólny
 • – filozofia
 • – religia, religioznawstwo
 • – nauki społeczne
 • – …………………………..
 • – matematyka, nauki przyrodnicze
 • – nauki stosowane, medycyna, technika, rolnictwo
 • – sztuka, rozrywki, sport
 • – językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna
 • – archeologia, prehistoria, geografia, biografie, historia

 

W celu ułatwienia wyszukiwania wydawnictw dotyczących regionu Górnego Śląska wyodrębniono dział Regionalia. Zakres działu obejmuje między innymi publikacje, dotyczące miasta Jastrzębie-Zdrój.

R – wydawnictwa regionalne / Regionalia Górny Śląsk:

 • albumy
 • informatory
 • mapy
 • plany miast
 • przewodniki

 

Osobną grupę zbiorów stanowią zbiory specjalne. Aby biblioteka mogła prowadzić działalność informacyjną i edukacyjną zgodnie z Podstawą Programową kształcenia ogólne jest zobligowana do gromadzenia, opracowywania i udostępniania nie tylko książek i czasopism, ale również dokumentów zaliczanych do zbiorów specjalnych. Biblioteczne dokumenty specjalne różnią się formą piśmienniczą, graficzną, wizualną, dźwiękową. Korzystanie z niektórych grup zbiorów wymaga użycia urządzeń pomocniczych do ich oglądania bądź odtwarzania. Generalnie do zbiorów specjalnych zalicza się następujące rodzaje dokumentów:

ZA – zbiory specjalne:

 1. dokumenty audiowizualne: kasety VHS z programami edukacyjnymi  oraz adaptacjami lektur szkolnych
 2. dokumenty multimedialne: edukacyjne programy multimedialne, płyty CD z programami edukacyjnymi, płyty DVD z adaptacjami lektur szkolnych oraz filmami dla dzieci i młodzieży
 3. dokumenty życia społecznego
 4. kroniki

 

Czytelnia naszej biblioteki udostępnia na miejscu czasopisma. Numery archiwalne można wypożyczyć do domu.

Czasopisma: