Prezentacje multimedialne

 

Aplikacje multimedialne wykorzystywane w edukacji stwarzają ogromne możliwości w nauczaniu polisensorycznym, poszerzają możliwości intelektualne ucznia, wzbogacają jego strukturę poznawczą, wpływając na pamięć, emocje, motywy i zainteresowania. Wykorzystanie przy projektowaniu prezentacji kilku elementów przekazu, takich jak: obraz, dźwięk, animacja, film, tekst, dynamizuje proces zapamiętywania. Dodatkowym wzmocnieniem procesu nauczania jest interaktywność prezentacji, którą możemy uzyskać poprzez hipertekst i hiperłącza. Odsyłając do gier, zabaw, krzyżówek pozwalają uczniowi sprawdzić poziom i jakość zapamiętanej wiedzy. Prezentacja multimedialna jest zapewne jednym z tych narzędzi w nauczaniu, z której warto korzystać. Nasi uczniowie dorastają w erze pokolenia cyfrowego, a my musimy dostosowywać formy i narzędzia edukacyjne do ich możliwości percepcyjnych. Jak to zrobić? Trudne zadanie dla cyfrowych imigrantów, ale zasoby Internetu dają nam nieograniczone możliwości. Wystarczy poszukać inspiracji.

 

Jak zrobić dobrą prezentację? Odpowiedzi znajdziecie Państwo poniżej:

 

Każde pokolenie ma swój czas„Każde pokolenie ma swój czas” – prezentacja przygotowana w związku z obchodami 40-lecia szkoły.Zakres prezentacji obejmuje rys historyczny i współczesność. Tekst uzupełniony zdjęciami dynamizuje odbiór prezentacji i wzbudza ciekawość odbiorcy. Podkład muzyczny wprowadza refleksyjny nastrój. Prezentacja była jednym z elementów scenariusza przygotowanego z okazji uroczystej akademii. Jej uzupełnienie stanowił jubileuszowy numer gazetki szkolnej pt. Nowinki w dychę

Prezentacja 40lecie szkoły Każde pokolenie ma swój czas

 

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami ze szkolenia dotyczącymi awansu zawodowego. Prezentacje autorstwa Pani Jolanty Leśniak (Metis w Katowicach) wyczerpująco omawiają wszystkie procedury awansu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r.
Bogatą bazę materiałów znajdziecie Państwo na stronie Serwisu AWANS.NET

Pobierz na dysk (plik PPT, rozmiar Unknown)

Pobierz na dysk (plik PPT, rozmiar 471KB)

Pobierz na dysk (plik PPT, rozmiar 485KB)

I MIEJSKI KONKURS POEZJI I PROZY z elementami dramy pt. „Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń” – prezentacja jest retrospektywną relacją z konkursu, który odbył się 17 kwietnia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury. Uzupełnieniem prezentacji jest fotoreportaż dostępny na stronie www szkoły.

Pobierz na dysk (plik PPTX, rozmiar Unknown)

„Z książką za pan brat”. Poznajemy budowę książki. Prezentacja skierowana jest do uczniów klas pierwszych. Wprowadza podstawowe terminy dotyczące budowy książek oraz pojęcia takie jak: autor, ilustrator. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie samodzielnie wykonują książeczki, które można zobaczyć na wystawie. Prezentacja wprowadza uczniów w świat książki i stanowi zapowiedź imprezy czytelniczej, którą jest Pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych. Uzupełnieniem jest filmik z krasnoludkiem w roli głównej, który zaprasza dzieci  na pasowanie.

Pobierz na dysk (plik PPTX, rozmiar Unknown)

“O budowie książki słów kilka”, to prezentacja multimedialna opracowana dla uczniów klas IV. Celem prezentacji jest przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat budowy książki, wskazanie funkcji jaką pełnią elementy budowy książki oraz wyjaśnienie terminów takich jak: errata, motto, dedykacja. Prezentacja jest wprowadzeniem do warsztatów kreatywnego tworzenia książki artystycznej. Może być wykorzystana na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej lub z edukacji polonistycznej.

Pobierz na dysk (plik PPTX, rozmiar Unknown)

Internet. Edukacja. Bezpieczeństwo. Tematyka prezentacji obejmuje zagadnienia związane z definicją społeczeństwa informacyjnego, pokolenia cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów. Celem prezentacji jest wskazanie odbiorcom czynników, które mają wpływ na zachowania dzieci w sieci i poszukiwanie odpowiedzi jak znaleźć kompromis między dorosłymi, a pokoleniem dzieci, które „urodziły się z myszką w ręku”. Prezentacja skierowana do rodziców i nauczycieli uzupełniona została bibliografią przedmiotu.

Pobierz na dysk (plik PPTX, rozmiar Unknown)

E-podręcznik do kształcenia ogólnego. Edukacja wczesnoszkolna. Prezentacja multimedialna opracowana przez zespół Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępniona na kursie prowadzonym metodą e-learningu. Prezentacja w przejrzysty i logiczny sposób przedstawia podstawowe elementy budowy e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej. Zachęcam do obejrzenia prezentacji zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Tym bardziej, że jej autorzy zadbali o wprowadzenie filmu z nagraniem lekcji prowadzonej w oparciu o e-podręcznik. Jestem przekonana, że celem każdego nauczyciela jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, dostosowanie metod nauczania do współczesnych wymagań i przede wszystkim motywacja uczniów do zdobywania wiedzy.

Pobierz na dysk (plik PPTX, rozmiar Unknown)

E-podręczniki, nie zastąpienie, lecz dopełnienie. Prezentacja multimedialna opracowana przez zespół Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępniona na kursie prowadzonym metodą e-learningu. Autorzy prezentacji opracowali materiał wprowadzający odbiorcę w świat e-podręczników. Cele, założenia i konstrukcja e-podręczników zostały przedstawione w sposób zrozumiały i spójny. Każdy nauczyciel, który zamierza wykorzystać e-podręcznik w edukacji powinien poznać podstawowe cechy tego medium takie jak:

♦ Powszechność ♦ Aktualność ♦ Mobilność ♦ Interaktywność ♦ Responsywność ♦ Wielomedialność

Pobierz na dysk (plik PPTX, rozmiar Unknown)