Kursy E-Learning

 

E-learning, to nic innego jak e-nauczanie, czyli edukacja na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnej. E-nauczanie jest naturalną konsekwencją rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Coraz częściej wykorzystywany jest przez nauczycieli w celu urozmaicenia lekcji i coraz częściej nauczyciele biorą udział w szkoleniach prowadzonych metodą e-nauczania. Bogata oferta kursów pozwala na optymalny dobór zakresu szkolenia. Wprawdzie lista kursów dla rodziców jest dość uboga, ale i tu można znaleźć coś ciekawego, co wzbogaci lub uporządkuje naszą wiedzę. Krótko opiszę na czym polega metoda nauczania, która dla mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem by pogodzić moją obecność w domu, dyspozycyjność, wzbogacenie wiedzy, wymianę poglądów i doświadczeń oraz oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy. Opiszę krótko na czym polega e-learning

Istnieje wiele odmian kształcenia, które różnią się formą materiałów dydaktycznych (np. pliki tekstowe, dźwiękowe, prezentacje multimedialne, nagrania video z wykładów) oraz sposobem kontaktowania się uczestników szkoleń z prowadzącymi i między sobą. Ze względu na sposób komunikacji wyróżnia się e-nauczanie:

  • synchroniczne: przekaz wiedzy i komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym, np. poprzez video-konferencje, czat.
  • asynchroniczne: uczestnicy i prowadzący komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub forum internetowego, pozostawiając wiadomości w dogodnym dla siebie czasie Nie jest wymagane jednoczesne połączenie z Internetem wszystkich zaangażowanych w kurs osób.

E-nauczanie może być realizowane w formie:

  • indywidualnej – każdy uczestnik realizuje program szkolenia samodzielnie, kontaktując się jedynie z osobą prowadzącą,
  • grupowej – cele i zadania realizowane są we współpracy z innymi osobami uczestniczącymi w kursie (np. wspólne wykonanie projektu).

Niewątpliwie dobre strony e-nauczania to: możliwość rozpoczęcia nauki w dowolnym momencie i praca w dogodnym dla siebie czasie, możliwość indywidualnego kontakt z prowadzącym, niski koszt w porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami i studiami, oszczędność czasu, którego znaczna ilość podczas szkoleń tradycyjnych jest poświęcana na dojazd, organizację., możliwość studiowania w dogodnej dla siebie porze i miejscu oraz dostosowania tempa uczenia się do swoich potrzeb , dostępność dla osób o ograniczonej mobilności, np. opiekujących się małymi dziećmi, niepełnosprawnych, możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń specjalistów pracujących w odległych ośrodkach, łatwość zapisywania się na kursy i szybki dostęp do wiedzy.
Wadą e-nauczania może być konieczność posługiwania się komputerem z dostępem do Internetu, samokontrola i samodyscyplina. [Źródło: http://www.szkolenia.dla.nauczycieli.net/e-nauczanie ]