Kursy dla dzieci

 

Poznaj bezpieczny internet

http://edukacja.fdn.pl – Poznaj bezpieczny internet. Kurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z tematyką zagrożeń w Internecie oraz dostarczenie wiedzy na temat zasad korzystania z sieci. Kurs obejmuje 8 modułów i trwa 80 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczna przygoda z internetem

http://edukacja.fdn.pl – Bezpieczna przygoda z internetem. Kurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z tematyką zagrożeń w internecie oraz dostarczenie wiedzy na temat zasad korzystania z sieci. Czas trwania: 70 minut (7 modułów).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie daj się

http://edukacja.fdn.pl – Nie daj się. Kurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
Celem kursu jest dostarczenie dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia. Nauczenie dzieci rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, poszukiwania pomocy i wsparcia.
Czas trwania: 25 minut  (10 modułów).

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie jest Mimi?

http://edukacja.fdn.pl – Gdzie jest Mimi? Kurs dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i I szkół gimnazjalnych.
Celem kursu jest zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.

 

 

 

 

 

Lekcja bezpieczeństwa

http://edukacja.fdn.pl – Lekcja bezpieczeństwa. Kurs dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i I szkół gimnazjalnych. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z tematyką prywatności w sieci.

Czas trwania: 25 minut (1 moduł).