Katalog online Mol Optivum
Katalog online

Katalog jest podstawowym źródłem informacji dla czytelników, warunkującym funkcjonowanie biblioteki jako nowoczesnej pracowni informacyjnej. W roku 2014 wszystkie procesy związane z administrowaniem i zarządzaniem biblioteką szkolną za pomocą programu komputerowego MOL Optivum zostały zakończone. Nasze zbiory zostały wprowadzone do bazy MOL Optivum, książki zostały zakodowane, czytelnicy otrzymali karty czytelników i nareszcie rozpoczęłyśmy efektywnie wykorzystywać możliwości jakie daje MOL Optivum. Pozostało tylko udostępnienie publiczne i opublikowanie Katalogu MOL Optivum w postaci serwisu www w ogólnoszkolnej sieci komputerowej i w Internecie, co stało się w końcu faktem. MOL Optivum udostępnia katalog biblioteki wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Oznacza to, że czytelnicy przeszukują katalog biblioteki wykorzystując dowolną przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu (lub Intranetu).

Pobierz na dysk (plik PDF, rozmiar 142KB)